nieuws

Raad van Commissarissen Imtech weigerde brief KPMG over fraude

By juni 26, 2017januari 31st, 2019No Comments

Het was een kort artikel op de derde pagina van het Financieel Dagblad van afgelopen vrijdag 23 juni 2017 waar mijn oog op viel. In het artikel is te lezen dat de RvC van Imtech weigerde een brief van controlerend accountant KPMG in ontvangst te nemen, waarin de accountant aangaf dat er vermoedens van fraude waren geconstateerd. In de brief stonden overigens nog meer alarmsignalen over de boekhouding van Imtech.

Dit soort signalen kan en mag je als Raad van Commissarissen niet weigeren. Los van het feit dat het aansprakelijkheidstechnisch buitengewoon onverstandig is, vroeg ik mij af welk belang een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan heeft om een brief van de controlerend accountant, waarin vermoedens van fraude zijn geuit, te weigeren. De kern van de toezichthoudende taak van de Raad van Commissarissen is nou juist dit soort signalen oppakken en er de noodzakelijke consequenties aan verbinden, bijvoorbeeld die van een fraude/compliance onderzoek en – waar nodig – het treffen van maatregelen. Het niet reageren of niet adequaat opvolgen van dit soort signalen zal, naar mijn visie, zeker bijdragen aan de vaststelling van factoren dat er sprake is van falend toezicht.

Nu maar hopen dat de commissarissen van Imtech goed zijn verzekerd:

http://fd.nl/tekst/HFD_20170623_0_003_053