Commissaris of toezichthouder worden?

Commissaris vraagbaak is een informatief platform waar (aanstaand) commissarissen en toezichthouders met hun vragen terecht kunnen. Commissaris vraagbaak is een initiatief van advocaat en ervaren commissaris Arjen Paardekooper. Arjen Paardekooper is auteur van het boek ‘Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder)’.

Een commissariaat brengt verantwoordelijkheid en persoonlijke risico’s met zich mee, maar biedt ook een unieke kans om bij een onderneming betrokken te zijn.

Aan de beantwoording van de vraag of je commissaris of toezichthouder wilt worden, dient een goede afweging vooraf te gaan. Je moet in staat zijn je taken goed uit te kunnen oefenen.

Een onbehoorlijke taakvervulling van een commissariaat of toezichthouderschap kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld de aanzuivering van het tekort bij een faillissement. Dat is een zware aansprakelijkheidslast.

Commissaris vraagbaak biedt informatie op gebieden als benoeming, juridische verhouding tot de vennootschap, verzekeringen en beloning, dagelijkse gang van zaken, relatie tot en met het bestuur en je mede-commissarissen, aansprakelijkheid (en het voorkomen er van), one tier boards en de positie
van de toezichthouders bij de verenigingen en stichtingen onder huidig en onder nieuw recht.

Neem contact op met Arjen Paardekooper

Bekijk de Handleiding voor commissaris

Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder)

Ongeschonden en met plezier een commissariaat door
Mr. Arjen Paardekooper

Commissarissen en toezichthouders zijn vaak negatief in het nieuws. Toezichthoudende taken worden regelmatig niet naar behoren uitgevoerd, met als gevolg dat commissarissen en toezichthouders steeds frequenter aansprakelijk worden gesteld. De kwaliteit van het toezicht in Nederland kan veel beter. Ik streef de verbetering van de kwaliteit van toezicht en (daarmee) het voorkomen van aansprakelijkheid van commissarissen en toezichthouders na.

arjen paardekooper
arjen paardekooper

Commissarissen en toezichthouders zijn vaak negatief in het nieuws. Toezichthoudende taken worden regelmatig niet naar behoren uitgevoerd, met als gevolg dat commissarissen en toezichthouders steeds frequenter aansprakelijk worden gesteld. De kwaliteit van het toezicht in Nederland kan veel beter. Ik streef de verbetering van de kwaliteit van toezicht en (daarmee) het voorkomen van aansprakelijkheid van commissarissen en toezichthouders na.