[flipbook-popup id=”commissaris_vraagbaak”]
[/flipbook-popup]

Handleiding voor de commissaris en toezichthouder

Arjen Paardekooper heeft zijn ervaringen die hij als commissaris in de aanloop naar het faillissement van het beursgenoteerde handelshuis Van der Moolen, de daarop volgende enquête-procedure en de aansprakelijkheidsprocedure opdeed, door een juridische bril vertaald naar een praktische handleiding voor (aanstaand) commissarissen bij vennootschappen en toezichthouders bij stichtingen en verenigingen.

In ‘Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder)’ heeft Arjen Paardekooper tevens zijn ervaringen uit zijn andere commissariaten en zijn advocatenpraktijk verwerkt.

‘Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder)’ dient als praktische leidraad bij de verbetering van de kwaliteit van de taakuitoefening door commissarissen en toezichthouders, waarbij de persoonlijke risico’s in beeld worden gebracht en waar mogelijk met praktische tips tot een minimum worden beperkt.

Het boek is geschreven voor (aanstaand) commissarissen of toezichthouders, maar ook voor bestuurders, advocaten, bedrijfsjuristen en vennootschapssecretarissen.

De eerste druk van het boek is geheel uitverkocht, de tweede druk is nagenoeg uitverkocht.