nieuws

Een dominante voorzitter binnen de Raad van Commissarissen

By mei 10, 2017januari 31st, 2019No Comments

 

Een Raad van Commissarissen dient als team te functioneren. Maar wat als jij als commissaris binnen het teamverband van mening verschilt, daar waar de voorzitter van de Raad van Commissarissen een dominante persoon is?
In de praktijk maak ik het vaak mee, een Raad van Commissarissen die blind achter de voorzitter aanloopt, waarbij commissarissen soms vergeten dat hun individuele mening even belangrijk is als de mening van de groep an sich. Hoe ga je om met een dominante voorzitter die toch zijn mening doordrukt?
Het begint natuurlijk al bij de afweging of je commissaris in een team wilt worden met een dominante voorzitter. Alhoewel niet van ieder mens verwacht kan worden dat hij in enkele gesprekken de persoonlijkheid van zijn medecommissarissen doorgrondt, zijn er toch vaak signalen waaruit je de dominantie en het groepsdenken kunt oppikken. In dat kader is het belangrijk om voor aantreden niet alleen oude verslagen op te vragen, maar met name conceptverslagen. Daaruit haal je altijd de afwijkende mening en de wijze waarop dat wordt opgelost. Tevens doe je er verstandig aan jouw mede commissarissen op voorhand goed te leren kennen en als toehoorder een paar vergaderingen mee te maken. Het loont om daar tijd in te investeren.
Mocht je uiteindelijk te maken hebben met commissarissen die als jaknikkers achter hun dominante voorzitter aanlopen, dan is het altijd van belang ervoor te zorgen dat je, als je een andere mening bent toegedaan, dit tegengeluid ook daadwerkelijk te laten horen, uitspreekt en laat notuleren. Dit heeft uiteindelijk zijn effect op het groepsdenken. Uiteindelijk geldt dat ook binnen de RvC bij meerderheid de beslissingen worden genomen ( waarbij de voorzitter veelal een doorslaggevende stem heeft).
Mocht je er onderling niet uitkomen, dan kan het nooit kwaad om eens een één-op-één gesprek met je voorzitter aan te gaan en hem zijn dominantie te wijzen.