lastnieuws

Bestuur en Commissarissen Steinhoff aansprakelijk gesteld voor miljarden schade

By december 10, 2017januari 31st, 2019No Comments

De website van het FD bericht op zondag 10 december 2017 dat de 15 bestuurders en commissarissen van het woonwinkel bedrijf Steinhoff door de VEB aansprakelijk zijn gesteld voor de schade die beleggers hebben geleden voor een enorm koersverlies dat zij op de door hen gehouden aandelen hebben geleden. Deze schade beloopt een bedrag van 12 miljard euro (!) en zou zijn veroorzaakt door “gebrekkige informatievoorziening” door het bestuur.

De aanleiding voor de koersval is gelegen in een mededeling van de raad van commissarissen van Steinhoff dat er “onregelmatigheden in de boekhouding zijn aangetroffen”. Ik vind de aansprakelijkheidsstelling door de VEB veel te vroeg, zeker aan het adres van de commissarissen. De VEB heeft geen enkel belang bij de timing van de aansprakelijkheidsstelling, anders dan het creëren van nuisance value. Sterker nog, ik durf te stellen dat de handelwijze van de VEB an sich onnodige onrust en mogelijk zelfs schade berokkent aan de onderneming en dus uiteindelijk de aandeelhouders.

De RvC heeft direct opdracht aan PWC gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijke fraude. Het bestaan en de omvang van de fraude staat nog niet vast, of de VEB duikt er al op. En dan te bedenken dat dit soort claims in beginsel na 5 jaar verjaren, vermits er bij de decharge op de jaarvergadering terzake wel een voorbehoud wordt gemaakt.

Voordat een commissaris met succes aansprakelijk kan worden gesteld, dient er eerst sprake te zijn van vastgestelde bestuurdersaansprakelijkheid. Vooralsnog lijkt dat dus nog ver weg, maar met een claim van 12 miljard boven je hoofd, slaapt niemand lekker, want een ding is zeker, voor dat bedrag is de RvC zeker niet verzekerd en bij fraude is de kans groot dat de verzekeraar niet uitkeert.

Je weet wat zij over verzekeraars zeggen: “de geven je een parapluie voor zonneschijn, en ze pakken hem af bij regen”.

Het nadeel van de aansprakelijkheidsstelling is dat de verzekeraars en advocaten de boardroom in feite overnemen, en of de onderneming en de aandeelhouders daar nou mee gebaat zijn?

Voor de advocaten is het in ieder geval feest.