nieuws

“Belangenverstrengeling en gedrag leden RvC debet aan bestuurscrisis bij KNVB”,

By juli 16, 2017januari 31st, 2019No Comments

zo kopt de Volkskrant boven een interview met het bestuur van de KNVB, dat zij op 15 juli 2017 publiceerde.

Uit het interview blijkt dat de commissarissen te veel beïnvloed werden door de eigen voetbalclubs waar zij lid van waren, maar nog belangrijker: te veel op de stoel van het bestuur zijn gaan zitten, waardoor het bestuur van de KNVB nauwelijks meer kon functioneren. Het huidige bestuur van de KNVB verwoordt bij monde van Michael van Praag de opdracht aan de selectiecommissie die de nieuwe commissarissen moet selecteren:

“ga niet alleen nieuwe leden benoemen, maar baken ook goed af waar ze zich wel en niet mee moeten bemoeien”.

Het is dit citaat dat mijn aandacht trok, een opmerkelijke uitspraak van een bestuurder. Het is kennelijk dusdanig mis bij de KNVB dat de wettelijke taakomschrijving (“toezicht en advies”) van de commissarissen dusdanig door gewoonte uit het oog is verloren dat aan nieuwe commissarissen duidelijk moet worden gemaakt wat hun taak is. Ik denk dat ze er bij de KNVB geen hout van snappen, en er verstandig aan doen eerst terug te gaan naar de (wettelijke) basis van goed toezichthouderschap (“onafhankelijk, kundig advies en toezicht in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming”), voordat zij überhaupt op zoek gaan naar commissarissen. Op deze manier is het zonde van de tijd en de kosten, en is de raad van commissarissen er alleen maar voor de Bühne.

Echt voetbal dus!

 

Belangenverstrengeling van commissarissen bij de KNVB